Sabtu, 01 Mei 2010

حبلا من الكلمات الحكيمةPerLuKah kita bersediH seanDaiNya HiLaNg KeKasIh Hati..?

tidaK perLu merasA sediH berLebih-LebiHan, SehinGGa HiLang KeteNaNgan dan KedaMaiaN jiwa. AsyiK Kita memIkiRKan haLa TuJu dan PenGhuJunG HuBunGan Yang SeMakin KeruH. Hati tiDaK habis-HabiS menGhituNg KeLeMahan Diri, KekUraNgan diri, menCari KedhaiFan diri, MengaPa keKasiH hati SangguP berPaliNg TadaH dan Berubah hati.

‘PercinTaan’ yang TerPutus di TenGaH JalaN, memang amaT sakit daN peRiT. Namun, itu BuKan AlasaN untuK kita terus-meNerus diBendung KeSedIhan, DiseLubuNG kerunsinGan. KelUar darI beLenggU itu.. DidIK hati meneRiMa KetenTuaN ALLaH.. cuBa MuHasaBaH diRi daN memBuat ‘pembetuLan’ seandaiNya merasa ada KesiLapan..

Kita SusaH hati JiKa kekasiH berUbaH Hati..

TaPi pernahKah kita ‘SusaH Hati’ Jika TidaK mendaPat CiNta ALLaH..?

Kita seLaLu berUsaHa untuK menJaGa huBuNgan bersama KekasIh hati.

Tapi perNahKah kita berusaHa menjaga HubuNgan dengaN ALLaH..?

Kita SeLaLu menGhaRaP agar KeKasIh hati Setia daN JuJuR daLam PerHubuNgan..

Tapi perNahKah kita Setia dan JuJuR Pada ALLaH..?

Kita tiDaK perNah Lupa untUk meriNdui keKasiH hati..

Tapi adaKaH kiTa SeLaLu InGat daN riNdu Pada ALLaH..?

KiTa seLaLu menGhitung keLemaHan diri Pada PandaNgan kekasIh hati..

Tapi perNahKah kiTa menGhituNg berapa BanYak dosa, Kelemahan, dan KekuranGan kita pada paNdangan ALLaH..?

Kita BanYak berSusaH hati terHadaP ‘MakhLuk-Nya’.. Tapi KiTa tidaK kisaH ‘Pada ALLaH’ Yang menciPta Kita.. amaT runsinG hati JiKA tidaK dicintai KekasIh, taPi hati kita tidaK perNah runSinG Jika hiLangNya CiNta RaBB..

PeLik SiKaP maNusia..

Tiada Masa MengIngati ALLaH..BahKan seWakTu ruKUK dan SuJud masIh Lagi memiKirkan sang KekaSiH.
SewaKtu BiBir daN Lidah Sibuk berzikiR pada ALLaH, Namun hati tetaP pada SanG kekaSiH..
SedaNg eLok memBaca Al-Quran, DaLam Jiwa TetaP ada SanG kekasiH..

cuBa kiTa fiKirKan..

Jika SeKritiKaL ini KeadaaN manuSia.. BiLa masa kiTa ‘ZiKruLLaH’ daLam hiduP ini..
SedanG daLam seMbaH suJud kiTa pada-Nya pun Hati MasiH LaLai menDuaKannYa dengan Yang Lain…kIta Hamba Yang SeLaLu curang! .AstaghFiruLLaH..

KiTa daMbaKan KeteNaNgan..

KeteNanGan itu adaLaH denGan mengingati ALLaH..
KeteNangan itu RedHa Kepada KeteNtuan ALLaH..

JaNgan ‘Keras Hati’..
‘KeraS Hati’ dan ‘TidaK puas Hati’ pada KetenTuaN ALLaH menyeBabKan KuraNg kedaMaian ‘Jiwa’.

JiKa KekasIh hati ‘PerGi’..
BiaRKan dia MeLanGKah..JanGan diHaLang, Jangan Juga diTenTanG..
‘JanGan menGHaraP Pada Yang TidaK suDi’
BiarKan..
SiLa AliHkan PerhatiaN pada MaHa PengaSiH, Maha PenyaYang..
TumPuKan SekaLian Jiwa Pada-Nya,
KasIh-Nya tiDaK perNah berKuraNg,
CinTa-Nya tidaK perNah CuRang,

‘Hati MasiH SaYanG’

JiKa benar Kita MasiH saYanG,
DoaKan YanG terBaik untuKnya..
tidaK semesTinYa kita memiLiKi seMua perKara Yang kiTa saYang..
KadaNg2 Perkara yang Kita benci itu adaLaH terBaiK buat kita..
ALLaH JadiKan begitu dan beGini Pasti Ada HikMahnya,
Dia mengetaHui segaLa Yang kiTa tidaK ketaHui.

0 komentar:

Posting Komentar